KDO NÁS PODPORUJE?

V kampani Společně proti bezmoci 2016/2017 nás podpořili a našimi patrony trvale jsou:
Daniela Peštová, Barbora Strýcová, David Kraus, Patricie Solaříková, Linda Bartošová, David Prachař, Jenovéfa Boková, Jana Plodková, Daniela Písařovicová, Stanislav Majer, Pavel Batěk, Tonya Graves, Tatjana Medvecká, Thom Artway, Tomáš Jeřábek, fotbalista Pavel Horváth či hokejista Jaroslav Špaček.

Obracíme se na Vás jako organizace, která si vzala za cíl zviditelnit nemoc ALS a získat finanční prostředky na provoz neziskové organizace Alsa, z.s., tedy na podporu pacientů s tímto fatálním onemocněním. Alsa buduje platformu pro všechny, které tato nemoc zasáhla. Protože financování našich aktivit je velmi náročné a závislé na grantech, dotacích, dárcích, partnerech a sponzorech, obracím se na Vás s prosbou o pomoc, respektive nabídkou spolupráce.

Co plánujeme?

Plánujeme především přiblížit naši pomoc a aktivity co nejvíce všem potřebným. V současné době podporujeme pacienty a jejich rodiny nejen finančně. Zapůjčujeme z naší soukromé půjčovny nedostupné a finančně velice náročné pomůcky. Tým oborníků vyjíždí přímo do domovů pacientů. Organizujeme rekondiční pobyty a jsme schopni například pomoci pacientům s konzultací vhodných léčebných terapií. Naše koordinátorka zdravotních a sociálních služeb pomáhá pacientům získat potřebné pomůcky, zdravotnické vybavení nebo službu v místě jejich bydliště.

Naším největším cílem je zřízení centra pro pacienty s ALS po vzoru zahraničních organizací, kde bychom byli schopni centralizovat všechny naše aktivity a komplexně a systematicky se pacientům s ALS věnovat.